NAŠI PRACOVNÍCI

Všichni naši pracovníci jsou spolehliví, zkušení s dlouholetou praxí. Jsou registrováni jako OSVČ což usnadňuje zaměstnávat na krátkodobé projekty.

NAŠE ZKUŠENOSTI

Dolphin poskytuje profesionální a vysoce kvalifikované pracovníky pro lodní průmysl již od roku 2002, agrikulturu 2013, stavební práce 2014 a autodopravu 2018.

NÁŠ STATUS

V průběhu let jsme se staly hlavními lídry poskytující kvalifikované zaměstnance.

VÍTEJTE V DOLPHIN POSTED!

Vítejte v Dolphin Posted

Poskytuje vysoce kvalifikované pracovníky po lodni a stavební průmysl již od roku 2002, agrikulturu 2013, stavební práce 2014 a autodopravu 2018.

V průběhu let jsme se staly hlavními lídry v náboru zaměstnanců, poskytující kvalifikované a specializované osoby a také vhodné jednotlivce.Naši zaměstnanci jsou zkušení, spolehliví a s dlouholetou praxí.

Všichni jsou registrováni jako OSVČ což usnadňuje zaměstnávat na krátkodobé projekty.

KONTAKTUJTE NÁS DNES

PRůMYSL

LODNÍ PRůMYSL

Malé a velké opravy. Dolphin má potřebné znalosti, aby čas odstavené lodi byl minimální.Chápeme, že opravy jsou velmi nákladné, a čas jsou peníze.

STAVEBNÍ PRůmYSL

Díky stavebním znalostem využívají naše služby stavební firmy ale také soukromé osoby. Žádný projekt není moc velký nebo malý. Máme zkušené pracovníky poskytující opravy a ůdržby budov.

OSTATNÍ PRůMYSL

Nejsme omezeni pouze na lodní a stavební průmysl. Služby, které poskytujeme, nám umožňují získávat pracovníky pro práci v mnoha jiných odvětvích.

KONTAKTUJTE NÁS DNES

KONZULTACE ZDARMA

CO POTŘEBUJEŠ?

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY

Potřebujete pouze omezený počet kvalifikovaných zaměstnanců!

PRACOVNÍ DOBA

Vzhledem k charakteru práce je plánování obtížné a pracovní doba neurčitá!

PRÁCE NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

Máte práci pouze na částečný úvazek po omezenou dobu. Můžeme poskytnout!

ZAMĚSTNANOST

Pracovní doba je tak krátká a brání pracovat na plný úvazek!

NALÉHAVÉ POTŘEBY

Vyžadujete speciální práci a potřebujete ji udělat hned!

MůŽEME POMOCI

Pokud projekt vyžaduje pouze omezený počet kvalifikovaných pracovníků.

Pokud druh práce znemožňuje určovat pracovní dobu.

Pokud máte práci na částečný úvazek na omezenou dobu.

Pokud je pracovní doba tak krátka a brání pracovat na plný úvazek.

Pokud ihned potřebujete provést naléhavou práci.

FLEXIBILITA

Chápeme, že žádný projekt není stejný. Naše služby jsou zcela flexibilní a přízpůsobivé vašim požadavkům. Poplatky nejsou fixní, ale šité na míru každému jednotlivému projektu.

Vpřípadě nouze, jsme ochotni sledovat váš projekt, pro kompletní splnění vašich požadavků včas.

Náš tým je k dispozici v případě nouze.

Projekty šité na míru

ZARUČENÁ KVALITA

Náš tým se skládá s odborníků samostatně výdělečné činnosti.Neustále sledujeme vývoj podnikání, který by mohl mít dopad na naši firmu a naše klienty.

Naši klienti se tak mohou ujistit, že provádíme služby na nejvyšší úrovni.

NEDĚLEJTE SI STAROSTI S NÁBOREM- STAČÍ ŘÍCT CO POTŘEBUJETE A ZBYTEK UDĚLÁME ZA VÁS!

Máme k dispozici mnoho pracovníků k okamžitému nástupu na krátkodobý projekt.
Pracovníci mohou být přijati a propuštěni s minimální starostí s pracovněprávních předpisů.
O všechnu administrativní práci se staráme my a proto se klient může soustředit na práci.
Hand showing the workforce

LODNÍ DOPRAVA

Picture of a welder doing work on a ship

MALÉ A VELKÉ

Od malých po velké opravy – ​Dolphin má potřebné znalosti, aby čas odstavené lodi byl minimální.

Chápeme, že opravy jsou velmi nákladné, a čas jsou peníze. Proto zaměstnáváme pracovníky,kteří zvládají běžné opravy ale také opravy vyžadující odborné dovednosti.

Picture of a shipyard

VYBAVENÍ

V mnoha případech nabízíme speciální vybavení.

V případě kdy je zbytečné,neekonomicke nebo nemožné dopravit loď do doku, jsou naši pracovníci schopni provádět drobné opravy v přístavu nebo na moři. Máme připravený tým pro případ pohotovosti.

Picture of a painter doing work on a ship

POSKYTUJEME

Inženýry

Svéřeče

údžbáře

Pomocníky

Blasters

STAVEBNÍ PRÁCE

KVALIFIKOVANÍ EXPERTI

Díky znalosti ve stavebnictví, využívají naše služby stavební firmy i soukromé osoby.

Máme kvalifikovaný tým svářečů se zkušenostmi při stavbě tunelů a mostů.

Žádný projekt není moc velký – nebo malý. Také máme pracovníky poskytující opravy a údržby budov.

Také poskytujeme kontrakt jako:

ZEDNÍK

TESAŘ

ELEKTRIKÁŘ

INSTALATÉR

OBKLÁDAČ A POKRÝVAČ

MALÍŘ A DEKORÁTOR

DALŠÍ PRůMYSL

KVALIFIKOVANÍ EXPERTI

Nejsme zaměření pouze na stavební a lodní průmysl. jsme schopni poskytnout zkušené pracovníky pro:

AGRIKULTURA

DOPRAVA

CATERING (HOTELY A RESTAURACE)

Díky kontaktům může náš tým poskytnout pracovníky téměř ve všech odvětvích. Źádný projekt není pro nás moc malý nebo velký.

KONTAKTUJTE NÁS DNES!

NAŠI PRACOVNÍCI

Our workforce

Naši pracovníci jsou členy Evropské unie nicméňe většina pochází s Polska, Bulharska, České Republiky a Portugalska.

Jejich kvalifikace jsou na vysoce standartní úrovni a uznávají se v celé EU.Mnoho z nich mluví Anglicky což ulehčuje komunikaci. Všichni jsou registrováni jako OSVČ v jejich zemi.

Znamená to, že jsou zodpovědni za placení daní a sociálního zdravotního příspěvku aby se naši klienti nemuseli starat o administrativní zátěž daňových otázek. Ujišťujeme vás, že při uzavření smlouvy s Dolphin je zdravotní pojištění plně hrazeno a v případě nehod jsou plně v souladu zdravotních a bezpečnostních předpisů.

Díky pracovníku s OSVČ jsou naši klienti ušetřeni starostí se zaměstnanci a to jim poskytuje také flexibilitu a jistotu jistotu v případě, že je nutné jednotlivého pracovníka nahradit.