НАШИТЕ РАБОТНИЦИ

Всички наши работници са надеждни  и опитни професионалисти, и са самоосигуряващи се лица, което улеснява набирането на работна ръка за краткосрочна или средносрочна трудова заетост.

НАШИТЕ УМЕНИЯ

Фирма DOLPHIN POSTED осигурява специализирани и висококвалифицирани работници за следните индустрии: корабна от 2002г.селско стопанство от 2013 г., строителство от 2014 г. и автомобилна  от 2018 г.

НАШИЯТ СТАТУТ

През годините сме се доказали като лидер в осигуряването на работна ръка, включваща както квалифицирани специалисти, така и работници притежаващи общи умения.

ДОБРЕ ДОШЛИ В DOLPHIN POSTED!

ЗА ФИРМАТА DOLPHIN POSTED

Фирма DOLPHIN POSTED осигурява специализирани и висококвалифицирани работници за следните индустрии: корабна от 2002г.селско стопанство от 2013 г., строителство от 2014 г. и автомобилна  от 2018 г. 

През годините сме се доказали като лидери в осигуряването на работна ръка, включваща както квалифицирани специалисти, така и работници притежаващи общи умения. 

Всички наши работници са надеждни  и опитни професионалисти, и са самоосигуряващи се лица, което улеснява набирането на работна ръка за краткосрочна или средносрочна трудова заетост.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ДНЕС

ИНДУСТРИИ

КОРАБНА ИНДУСТРИЯ

Както за малки така и за големи ремонтни работи, DOLPHIN POSTED разполага с експертен опит, който гарантира че престоя за ремонт на кораба е сведен до минимум. Ние разбираме, че поддръжката на кораб е скъпа, а времето е пари.

СТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ

Експертният ни опит в строителната индустрия се използва както от строителни фирми така и от компании, които се нуждаят от специфична услуга. Няма твърде голям  или твърде малък проект за нас.  Ние имаме квалифицирана работна ръка за ремонт и поддръжка на сгради.

ДРУГИ ИНДУСТРИИ

Ние не се ограничаваме само до корабната и строителната индустрии. Услугите, които предлагаме ни позволяват да осигурим подходящо квалифицирана и опитна работна ръка за много други индустрии.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ДНЕС И ПОЛУЧЕТЕ

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕТЕ?

ИЗИСКВАНИЯ

Нуждаете се само от ограничен брой квалифицирани работници за определен проект!

ВРЕМЕВА РАМКА

Естеството на работата прави планирането трудно и времевите рамки неопределими!

РАБОТНА РЪКА НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Нуждаете се от работна ръка на непълно работно време, но само за ограничен период от време – ние можем да я осигурим!

ЗАЕТОСТ

Времето за работа е толкова кратко, че не допуска наемането на персонал на пълен работен ден!

НЕОТЛОЖНИ НУЖДИ

Вашите нужди са спешни – Нуждаете се от специализирана работна ръка и ви трябва сега!

КОГА МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

Ако се нуждаете от ограничен брой квалифицирани работници за определен проект.
Ако естеството на работата прави планирането трудно и времевите рамки неопределими.
Ако имате нужда от работна ръка на непълно работно време, но само за ограничен период ние можем да я осигурим.
Ако срокът за работа е толкова кратък, че не допуска наемането на персонал на пълно работно време.
Ако вашите нужди са неотложни, нуждаете се от специализирана работна ръка и имате нужда от нея сега!

ГЪВКАВОСТ

Ние разбираме, че няма  два еднакви проекта, така че нашата услуга е напълно гъвкава – ние не оперираме на база фиксирана такса. Нашите такси са  съобразени с всеки отделен проект.

Ако е необходимо, сме готови да направим посещения на място, за да разберем напълно вашите изисквания и да наблюдаваме производството, за да гарантираме, че получавате точно това, от което се нуждаете и точно когато имате нужда от него.

Нашият административен екип е на разположение когато имате нужда от съдействие, особено в спешни случаи!

Tailored projects

ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО

Нашият мениджърски екип се състои от експерти в областта на самостоятелната заетост и непрекъснато следи промените, които могат да повлияят на нашия бизнес и на този на нашите клиенти.

Нашите клиенти могат да бъдат сигурни че услугите, които предоставяме ще бъдат на най-висок стандарт.

НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ ЗА НАБОР НА РАБОТНА РЪКА – КАЖЕТЕ НИ ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕТЕ И НИЕ ЩЕ СВЪРШИМ ОСТАНАЛОТО!

Имаме набор от работници, готови да бъдат назначени в кратък срок и за краткосрочни проекти.
Работниците може да бъдат наети и освободени без обичайните затруднения, произтичащи от трудовото законодателство.
Ние поемаме административните дейности, така че клиентите ни могат да се съсредоточат върху работата си.
Hand showing the workforce

КОРАБНА ИНДУСТРИ

Picture of a welder doing work on a ship

РЕМОНТ - МАЛЪК и ГОЛЯМ

Както за малки така и за големи ремонтни работи, DOLPHIN POSTED разполага с експертен опит, който гарантира че престоя за ремонт на кораба е сведен то минимум. Ние разбираме, че поддръжката на кораб е скъпа, а времето е пари. Затова наемаме работници, който могат да се справят както с малки, така и със значителни ремонти; както  с лесни така и с ремонти, изискващи специализирани умения.
Picture of a shipyard

ОБОРУДВАНЕ

В много случаи можем да осигурим и специализирано оборудване.

Когато е неикономично или невъзможно да се влезе в сух док, нашите работници могат да извършват ремонт на борда, в пристанище или в морето. Имаме на разположение екипи в готовност за спешна работа.

Picture of a painter doing work on a ship

НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕДОСТАВИМ

ИНЖЕНЕРИ

ЗАВАРЧИЦИ

РАБОТНИЦИ ПО ПОДДРЪЖКАТА

ПАЛУБНИ ПОМОЩНИЦИ

БЛАСТЕРИ

СТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ

КВАЛИФИЦИРАНИ ЕКСПЕРТИ

Експертният ни опит в строителната индустрия се използва от строителни фирми и компании, които се нуждаят от специфична услуга.

Имаме екипи от квалифицирани заварчици с опит в специализирани проекти като тунелно строителство и изграждане на мостове. Никой проект не е твърде голям или твърде малък.

Също така имаме квалифицирани работници за ремонт и поддръжка на сгради.

Също така, можем да осигурим и следните специалисти:

ЗИДАРИ

ДЪРВОДЕЛЦИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ

ВОДОПРОВОДЧИЦИ

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ

БОЯДЖИИ И ДЕКОРАТОРИ

ДРУГИ ИНДУСТРИИ (ОТРАСЛИ)

КВАЛИФИЦИРАНИ ЕКСПЕРТИ

Ние не се ограничаваме само до корабната и строителната индустрии. Услугите, които предлагаме ни позволяват да осигурим подходящо квалифицирана и опитна работна ръка и за:

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ТРАНСПОРТ

КЕТЪРИНГ (ХОТЕЛИ & РЕСТОРАНТИ)

Чрез нашата мрежа от контакти, можем да предоставим работна ръка в почти всяка еднаиндустрия. Няма твърде голям или твърде малък проект за нас.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ДНЕС!

НАШАТА РАБОТНА СИЛА

Our workforce

Нашата работна ръка е привлечена от различни държави-членки на ЕС, за момента най-вече от Полша, България, Чехия и Португалия.

Квалификацията на работниците е на най-висок стандарт и е призната в целия ЕС. В допълнение, голяма част от тях владеят английски език, което улеснява комуникацията.

Всички наши работници са регистрирани като самоосигуряващи се лица в своята държава. Това означава, че те носят отговорност за плащането на  своите данъци и социалноосигурителни вноски в своята държава. Нашите клиенти са освободени от административната тежест за справяне с данъчните въпроси.

Работниците подписват договор  с DOLPHIN POSTED и ние гарантираме, че те са напълно здравно осигурени в случай на злополуки и наранявания, и че са  напълно запознати с разпоредбите за безопасност.

Наемането на самоосигуряващи се лица  премахва пред  клиентите ни много от затрудненията свързани с наемането на персонал на пълно работно време. Това също така осигурява на клиентите ни гъвкавост и гарантира, че ако даден работник не отговаря на очакваните стандарти, друг който да го замени може да се намери бързо и лесно.